ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა სამუშაო აღწერილობის და საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ

br_2021_31

 

დანართი: 

ბრ_2021_31-დანართი

 

 

მსგავსი სტატიები