ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა სამუშაო აღწერილობის და საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ

ბრძანება საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

დანართი:

დანართი_-_აპარატის_სამუშაო_აღწერილობა_-_დამუშავებული_07.12.2023

მსგავსი სტატიები