ნათელა ზედგინიძის, ნინო აბაშიძის, ავთანდილ გოლიაძის, ანა სადრაძის, ანა მუკბანიანის და გაგა გოგოტიშვილის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ

მივლინების ბრძანება 1

მსგავსი სტატიები