ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება_-_საპრივატიზაციო_გეგმა_5

დანართი:

განკარგულება_-_საპრივატიზაციო_გეგმა_5 danarti

 

 

მსგავსი სტატიები