ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება_-_საპრივატიზაციო_გეგმა (2)

დანართი:

განკარგულება_-_საპრივატიზაციო_გეგმა (2) danarti

 

 

მსგავსი სტატიები