ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება_27

დანართი:

განკარგულება_27-ის_დანართი

 

 

მსგავსი სტატიები