ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება 72

დანართი:

განკარგულება_72-ის_დანართი

 

 

მსგავსი სტატიები