ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული ქონება 2019 წლის მდგომარეობით

#დასახელებამისამართისაკადასტრო კოდიმდებარეობა
1არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა ნატანები26.01.85.005სოფელი
2არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა შრომა26.02.22.001სოფელი
3არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა კონჭკათი26.03.14.002სოფელი
4არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა თხინვალი26.04.10.082სოფელი
5არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა მერია26.05.38.001სოფელი
6არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა გურიანთა26.06.25.001სოფელი
7არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა ბაილეთი26.07.08.001სოფელი
8არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა ჯუმათი26.08.05.001სოფელი
9არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა სილაური26.09.15.002სოფელი
10არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა ძიმითი26.10.14.001სოფელი
11არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა ნაგომარი26.11.08.001.01.501სოფელი
12არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა ს. ოზურგეთი26.12.21.002სოფელი
13არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა მელექედური26.13.17.092სოფელი
14არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა მაკვანეთი26.14.13.001სოფელი
15არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა ჭანიეთი26.15.10.004სოფელი
16არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა ბოხვაური26.17.17.001სოფელი
17არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა შემოქმედი26.18.05.656.01.502სოფელი
18არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა ცხემლისხიდი26.20.15.002სოფელი
19არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა ვაკიჯვარი26.21.16.001სოფელი
20არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა ასკანა26.22.15.003სოფელი
21არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა ბახვი26.23.21.001.01.501სოფელი
22არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა მთისპირი26.24.11.002.01.500სოფელი
23არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა ლაითური26.25.12.003სოფელი
24არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა ნარუჯა26.27.07.004სოფელი
25არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა ურეკი26.28.17.010სოფელი
26არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა ვაკიჯვარი26.21.15.002სოფელი
27არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა ცხემლისხიდი26.20.16.003სოფელი
28არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა ნატანები26.01.74.002სოფელი
29არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა ჭანიეთი26.15.11.140სოფელი
30არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა შემოქმედი26.18.05.657სოფელი
31არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა მერია26.05.25.002სოფელი
32არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა მერია26.05.38.001სოფელი
33არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა მელექედური26.13.02.307სოფელი
34არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა ნასაკირალი26.29.25.001სოფელი
35არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა ლიხაური26.16.21.002სოფელი
36არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა მაკვანეთი26.14.13.003სოფელი
37არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა შრომა26.02.10.003სოფელი
38არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა ასკანა26.22.18.001სოფელი
39არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა ასკანა26.22.14.002სოფელი
40არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა ძიმითი26.10.14.001სოფელი
41არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა ბახვი26.23.22.040სოფელი
42არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა ნარუჯა26.27.07.007სოფელი
43არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა ბოხვაური26.17.12.002სოფელი
44არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა ლაითური26.25.12.006სოფელი
45არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა ლაითური26.25.10.004სოფელი
46არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა ს. ოზურგეთი26.12.14.004სოფელი
47არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა გურიანთა26.06.09.108სოფელი
48არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა ბაილეთი26.07.16.003სოფელი
49არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა ურეკი26.28.11.311სოფელი
50არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა დვაბზუ26.19.14.001სოფელი
51არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა დვაბზუ26.19.18.001სოფელი
52არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა თხინვალი26.19.18.002სოფელი
53არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა ჯუმათი26.19.18.003სოფელი
54არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა ლიხაური26.16.25.109სოფელი
55არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა ბოხვაური26.17.16.010სოფელი
56არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა მთისპირი26.24.13.081სოფელი
57არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა ვაკიჯვარი26.21.15.001 სოფელი
58არასასოფლო-სამეურნეო მიწალაითური26.25.08.095სოფელი
59არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა შემოქმედი26.18.15.010სოფელი
60არასასოფლო-სამეურნეო მიწანატანები26.01.78.087სოფელი
61არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა შრომა26.02.22.003სოფელი
62არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა შრომა26.02.22.005სოფელი
63არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა შრომა26.02.22.006სოფელი
64არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა ჭანიეთი26.15.11.003სოფელი
65არასასოფლო-სამეურნეო მიწაჭანიეთი26.15.09.005სოფელი
66არასასოფლო-სამეურნეო მიწალიხაური26.16.21.003სოფელი
67არასასოფლო-სამეურნეო მიწაგურიანთა26.06.25.023სოფელი
68არასასოფლო-სამეურნეო მიწანატანები26.01.76.123სოფელი
69არასასოფლო-სამეურნეო მიწალიხაური26.16.18.002სოფელი
70არასასოფლო-სამეურნეო მიწაშემოქმედი26.18.15.014სოფელი
71არასასოფლო-სამეურნეო მიწაურეკი26.28.13.137სოფელი
72არასასოფლო-სამეურნეო მიწაურეკი26.28.13.145სოფელი
73არასასოფლო-სამეურნეო მიწაურეკი26.28.13.146სოფელი
74არასასოფლო-სამეურნეო მიწას. ოზურგეთი26.12.16.007სოფელი
75არასასოფლო-სამეურნეო მიწას. ოზურგეთი26.12.14.007სოფელი
76არასასოფლო-სამეურნეო მიწაბახვი26.23.16.015სოფელი
77არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა ჯუმათი26.08.05.006სოფელი
78არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა სილაური26.09.18.002სოფელი
79არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა ბაილეთი26.07.16.002სოფელი
80არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა ლაითური26.25.11.025სოფელი
81არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა ურეკი26.28.21.047სოფელი
82არასასოფლო-სამეურნეო მიწანატანები26.01.51.167სოფელი
83არასასოფლო-სამეურნეო მიწანატანები26.01.78.002სოფელი
84არასასოფლო-სამეურნეო მიწანატანები26.01.79.002სოფელი
85არასასოფლო-სამეურნეო მიწანატანები26.01.80.005სოფელი
86არასასოფლო-სამეურნეო მიწანატანები26.01.83.005სოფელი
87არასასოფლო-სამეურნეო მიწანატანები26.01.83.006სოფელი
88არასასოფლო-სამეურნეო მიწანატანები26.01.85.006სოფელი
89არასასოფლო-სამეურნეო მიწანატანები26.01.70.010სოფელი
90არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა ურეკი, წვერმაღალა26.35.03.045სოფელი
91არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა ურეკი, წვერმაღალა26.35.03.047სოფელი
92არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა ურეკი, წვერმაღალა26.35.04.109სოფელი
93არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა ურეკი, წვერმაღალა26.35.04.112სოფელი
94არასასოფლო-სამეურნეო მიწაშემოქმედი26.33.23.103სოფელი
95არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა გურიანთა26.06.27.010სოფელი
96არასასოფლო-სამეურნეო მიწა შემოქმედი26.18.10.138სოფელი
97არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა დვაბზუ26.19.17.060სოფელი
98არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა ჯუმათი26.08.03.211სოფელი
99არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა ჯუმათი26.08.03.212სოფელი
100არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ნატანები26.01.45.521სოფელი
101არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ნატანები26.01.45.546სოფელი
102არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ნატანები26.01.45.621სოფელი
103არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ნატანები26.01.46.352სოფელი
104არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ნატანები26.01.48.193სოფელი
105არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ნატანები26.01.51.185სოფელი
106არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ნატანები26.01.51.186სოფელი
107არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ნატანები26.01.51.249სოფელი
108არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ნატანები26.01.61.383სოფელი
109არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ნატანები26.01.61.393სოფელი
110არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ნატანები26.01.61.355სოფელი
111არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ჭანტურიას ქ. №426.26.47.005ქალაქი
112არასასოფლო-სამეურნეო მიწა რუსთაველის  ქ. №3926.26.56.041ქალაქი
113არასასოფლო-სამეურნეო მიწა გამსახურდიას  ქ. №226.26.56.035ქალაქი
114არასასოფლო-სამეურნეო მიწა გურამიშვილის ქ.№426.26.04.351ქალაქი
115არასასოფლო-სამეურნეო მიწად. აღმაშებელის ქ.26.26.55.164ქალაქი
116არასასოფლო-სამეურნეო მიწაგურიის ქ.26.26.47.004ქალაქი
117არასასოფლო-სამეურნეო მიწაჟღენტის ქ. №426.26.48.073ქალაქი
118არასასოფლო-სამეურნეო მიწა შ. რუსთაველის 26.26.47.165ქალაქი
119არასასოფლო-სამეურნეო მიწაჭანტურიას  ქ.26.26.47.154ქალაქი
120არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ნინოშვილის  ქ.26.26.54.022ქალაქი
121არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ნინოშვილის  ქ.26.26.54.023ქალაქი
122არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ჭანტურიას  ქ.26.26.47.154ქალაქი
123არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ერისთავის ქ.26.26.01.682ქალაქი
124არასასოფლო-სამეურნეო მიწაკოსტავას  ქ. №826.26.06.516ქალაქი
125არასასოფლო-სამეურნეო მიწაგიორგაძის ქ. №726.26.58.004ქალაქი
126არასასოფლო-სამეურნეო მიწაკ. მეგრელიძის ქ.№426.26.35.015ქალაქი
127არასასოფლო-სამეურნეო მიწა მეცნიერების  ქ.№1226.26.50.086ქალაქი
128არასასოფლო-სამეურნეო მიწა მეცნიერების  ქ№1626.26.16.328ქალაქი
129არასასოფლო-სამეურნეო მიწა კოსტავას ქ.#6226.26.09.517ქალაქი
130არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ჭავჭავაძის ქ.N326.26.01.676ქალაქი
131არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ეპისკოპოსის ქ. #10 26.26.47.011ქალაქი
132არასასოფლო-სამეურნეო მიწაგაბრ. ეპისკოპოსის ქ. #27 26.26.46.008ქალაქი
133არასასოფლო-სამეურნეო მიწა აღმაშენებლის ქ.26.26.55.151ქალაქი
134არასასოფლო-სამეურნეო მიწაგორგაძის ქ.26.26.56.183ქალაქი
135არასასოფლო-სამეურნეო მიწა თემურ ბოლქვაძის ქ.26.26.56.173ქალაქი
136არასასოფლო-სამეურნეო მიწან. ნიკოლაძის  ქ.#46  26.26.40.043ქალაქი
137არასასოფლო-სამეურნეო მიწა გ. ეპისკოპოსის  ქ.#8  26.26.47.007ქალაქი
138არასასოფლო-სამეურნეო მიწა. ანასეული26.26.51.066ქალაქი
139არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ჭავჭავაძის ქ26.26.47.240ქალაქი
140არასასოფლო-სამეურნეო მიწა გრიბოედოვის ქ26.26.48.318ქალაქი
141არასასოფლო-სამეურნეო მიწა მეგრელიძის ქ.26.26.35.085ქალაქი
142არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ე. თაყაიშვილის ქ.26.26.52.013ქალაქი
143არასასოფლო-სამეურნეო მიწაშ.რუსთაველის ქ. N2826.26.56.005ქალაქი
144არასასოფლო-სამეურნეო მიწა შ.რუსთაველის ქ. N2226.26.56.004ქალაქი
145არასასოფლო-სამეურნეო მიწად.აღმაშენებლის  ქ. 26.26.55.025ქალაქი
146არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ა.წულაძის  ქ. 26.26.47.060ქალაქი
147არასასოფლო-სამეურნეო მიწა სანაპიროს ქ.26.26.52.059ქალაქი
148არასასოფლო-სამეურნეო მიწა აღმაშენებლის ქ                    26.26.55.192ქალაქი
149არასასოფლო-სამეურნეო მიწა 26 მაისის ქ. #5-ის26.26.47.247ქალაქი
150არასასოფლო-სამეურნეო მიწაი გურამიშვილის ქ. #426.26.04.005ქალაქი
151არასასოფლო-სამეურნეო მიწა გურიის ქ. 26.26.48.270ქალაქი
152არასასოფლო-სამეურნეო მიწააპოლონ წულაძის ქ.26.26.47.144ქალაქი
153არასასოფლო-სამეურნეო მიწა კოსტავას ქ. #126.26.42.086ქალაქი
154არასასოფლო-სამეურნეო მიწა წულაძის ქ. 26.26.47.087ქალაქი
155არასასოფლო-სამეურნეო მიწა წულაძის ქ. 26.26.47.086ქალაქი
156არასასოფლო-სამეურნეო მიწა კოსტავას ქ. #11526.26.35.086ქალაქი
157არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ყაზბეგის  ქ.26.26.52.015ქალაქი
158არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ფარნავაზ მეფის  ქ.26.26.57.114ქალაქი
159არასასოფლო-სამეურნეო მიწა სულხან საბა ორბელიანის  26.26.35.099ქალაქი
160არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ე. ნინოშვილის ქ.26.26.54.061ქალაქი
161არასასოფლო-სამეურნეო მიწა დ.აღმაშენებლის ქ.26.26.55.005ქალაქი
162არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ი.სიორიძის ქ.N126.26.01.675ქალაქი
163არასასოფლო-სამეურნეო მიწა გურიის ქ.26.26.48.038ქალაქი
164არასასოფლო-სამეურნეო მიწა დოლიძის ქ.26.26.46.124ქალაქი
165არასასოფლო-სამეურნეო მიწაი მალაზონიას ქ.26.26.54.059ქალაქი
166არასასოფლო-სამეურნეო მიწა 26 მაისის ქ.26.26.47.236ქალაქი
167არასასოფლო-სამეურნეო მიწა გრიბოედოვის ქ26.26.48.001ქალაქი
168არასასოფლო-სამეურნეო მიწა რკინიგზის მიმდებარედ26.26.01.680ქალაქი
169არასასოფლო-სამეურნეო მიწა წულაძის ქ.26.26.47.010ქალაქი
170არასასოფლო-სამეურნეო მიწა რამიშვილის ქ.26.26.47.113ქალაქი
171არასასოფლო-სამეურნეო მიწა სახოკიას ქ.26.26.47.047ქალაქი
172არასასოფლო-სამეურნეო მიწა დ. აღმაშენებლის ქ.26.26.55.005ქალაქი
173არასასოფლო-სამეურნეო მიწა თაყაიშვილის ქ.26.26.48.176ქალაქი
174არასასოფლო-სამეურნეო მიწა კოსტავას ქ.N226.26.01.671ქალაქი
175არასასოფლო-სამეურნეო მიწა გურიის  ქ.26.26.47.039ქალაქი
176არასასოფლო-სამეურნეო მიწა 9 აპრილის ქ.26.26.47.090ქალაქი
177არასასოფლო-სამეურნეო მიწა თაყაიშვილის ქ.26.26.52.034ქალაქი
178არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ა.წულაძის  ქ.26.26.47.188ქალაქი
179არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ჭანტურიას  ქ.26.26.47.191ქალაქი
180არასასოფლო-სამეურნეო მიწა გურიის  ქ.26.26.47.194ქალაქი
181არასასოფლო-სამეურნეო მიწა გურიის  ქ.26.26.47.197ქალაქი
182არასასოფლო-სამეურნეო მიწათაყაიშვილის ქ. I შეს26.26.48.214ქალაქი
183არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ჭანტურიას  ქ.26.26.47.189ქალაქი
184არასასოფლო-სამეურნეო მიწაჭანტურიას  ქ.26.26.47.192ქალაქი
185არასასოფლო-სამეურნეო მიწა გურიის  ქ.26.26.47.195ქალაქი
186არასასოფლო-სამეურნეო მიწა გურიის  ქ.26.26.47.198ქალაქი
187არასასოფლო-სამეურნეო მიწა თაყაიშვილის ჩიხი I 26.26.48.215ქალაქი
188არასასოფლო-სამეურნეო მიწა გ.ეპისკოპოსის ქ. 26.26.47.190ქალაქი
189არასასოფლო-სამეურნეო მიწა გურიის ქ. 26.26.47.193ქალაქი
190არასასოფლო-სამეურნეო მიწა გურიის ქ. 26.26.47.196ქალაქი
191არასასოფლო-სამეურნეო მიწა გურიის ქ. 26.26.47.199ქალაქი
192არასასოფლო-სამეურნეო მიწაჭანტურიას ქ. 26.26.47.202ქალაქი
193არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ერისთავის  ქ. 26.26.47.055ქალაქი
194არასასოფლო-სამეურნეო მიწაი.პეტრიწის / ნ. რამიშვილის  ქ. 26.26.47.067ქალაქი
195არასასოფლო-სამეურნეო მიწარკ. სადგურის ტერიტორია26.26.01.681ქალაქი
196არასასოფლო-სამეურნეო მიწაჭანტურიას ქ. 26.26.47.092ქალაქი
197არასასოფლო-სამეურნეო მიწა 9 აპრილის  ქ. 26.26.47.091ქალაქი
198არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ერისთავის  ქ. 26.26.47.035ქალაქი
199არასასოფლო-სამეურნეო მიწავ. დოლიძის   ქ. 26.26.46.011ქალაქი
200არასასოფლო-სამეურნეო მიწად. აღმაშენებლის   ქ. 26.26.55.008ქალაქი
201არასასოფლო-სამეურნეო მიწა გურიის ქ. 26.26.47.120ქალაქი
202არასასოფლო-სამეურნეო მიწა დ.აღმაშენებლის ქ.26.26.55.010ქალაქი
203არასასოფლო-სამეურნეო მიწა დ.აღმაშენებლის ქ.26.26.55.163ქალაქი
204არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ნინოშვილის ქ.26.26.54.048ქალაქი
205არასასოფლო-სამეურნეო მიწაგამსახურდიას მოედანი (მიმდებარე პარკის ტერიტორია)26.26.47.162ქალაქი
206არასასოფლო-სამეურნეო მიწა დ.აღმაშენებლის ქ.26.26.55.202ქალაქი
207არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ანასეული26.26.50.062ქალაქი
208არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ზვანი26.26.39.002ქალაქი
209არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ჭანტურია ქ. N126.26.47.066ქალაქი
210არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ჭანტურია ქ. N126.26.47.005ქალაქი
211არასასოფლო-სამეურნეო მიწაგმირთა მოედანი26.26.47.125ქალაქი
212არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ა. წულაძის ქ.26.26.47.010ქალაქი
213არასასოფლო-სამეურნეო მიწა გურიის ქ.26.26.47.004ქალაქი
214არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ჭანტურიას ქ.26.26.47.154ქალაქი
215არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ი.ჭავჭავაძის  ქ.26.26.47.240ქალაქი
216არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ანასეული26.26.50.062ქალაქი
217არასასოფლო-სამეურნეო მიწა წულაძის ქ.26.26.47.087ქალაქი
218არასასოფლო-სამეურნეო მიწა წულაძის ქ.26.26.47.086ქალაქი
219არასასოფლო-სამეურნეო მიწა წულაძის ქ.26.26.47.144ქალაქი
220არასასოფლო-სამეურნეო მიწა დ. აღმაშენებლის ქ.26.26.55.010ქალაქი
221არასასოფლო-სამეურნეო მიწა დ. აღმაშენებლის ქ.26.26.55.163ქალაქი
222არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა დ. აღმაშენებლის ქ.26.26.55.164ქალაქი
223არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობაშ. რუსთაველის ქ. N226.26.47.165ქალაქი
224არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობაჟღენტის ქ. N426.26.48.073ქალაქი
225არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობაგიორგაძის ქ. N726.26.58.004ქალაქი
226არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობაკოსტავას  ქ. N126.26.42.003.01.504ქალაქი
227არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობაკოსტავას ქ N126.26.42.003.01.505ქალაქი
228არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობაგაბრიელ ეპისკოპოსის ქ. N2726.26.46.008ქალაქი
229არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობან. ნიკოლაძის ქ. N4626.26.40.043ქალაქი
230არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობაკოსტავას ქ.N1ა26.26.42.086ქალაქი
231არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობაგაბრ.  ეპისკოპოსის ქუჩა N826.26.47.007ქალაქი
232არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობაჭანტურიას ქ. N126.26.47.005ქალაქი
233არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობარუსთაველის ქ. N2826.26.56.005ქალაქი
234არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობაშოთა რუსთაველის ქ.  N2226.26.56.004ქალაქი
235არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა26 მაისის ქუჩა26.26.47.236ქალაქი
236არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობაკოსტავას ქ. N126.26.42.003.01.502ქალაქი
237არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობასამთო ქიმიის ქუჩა N826.26.06.516ქალაქი
238არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობასიორიძის ქუჩა ქ. N126.26.01.675ქალაქი
239არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობამეცნიერების  ქუჩა N1626.26.16.328ქალაქი
240არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობაკოსტავას  ქუჩა N6226.26.09.517ქალაქი
241არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობაჭავჭავაძის  ქუჩა N326.26.01.676ქალაქი
242არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობაეპისკოპოსის ქუჩა N1026.26.47.011ქალაქი
243არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობარუსთაველის ქ. N626.26.01.071.01.503ქალაქი
244არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობაგურამიშვილის ქ. N426.26.04.005ქალაქი
245არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობავ. დოლიძის ქ. N826.26.46.033.01.502ქალაქი

მსგავსი სტატიები

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი