განკარგულებები საპრივატიზაციო ქონებასა და განკარგვის თაობაზე

საკრებულომ, დღეს, მორიგ სხდომაზე მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ განკარგულების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო. დამტკიცდა საპრივატიზაციო ქონების გეგმა. მერს თანხმობა მიეცა სოფელ ნატანებში მდებარე 1028 კვ.მ.არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სახელმწიფოს საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ; კიდევ ერთი განკარგულება, მერისთვის თანხმობის მიცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ნატანების ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე 2051 კვ.მ. არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის, მასზედ განთავსებული წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის და ჭაბურღილის, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შპს „სატისი“-სათვის უსასყიდლო უზუფრუქტით, პირდაპირი განკარგვის წესით გადაცემაზე მიეცა. განკარგულება დამტკიცდა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ ლიხაურში მდებარე 3678 კვ.მ. ფართობის სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთის უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, პირდაპირი განკარგვის წესით, იურიდიული პირის არსებობის ვადით, სარგებლობაში, სსიპ – საქართველოს საპატრიარქოსათვის გადაცემისთვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის შესახებ; დამტკიცდა განკარგულება, სახელმწიფოსთვის, უსასყიდლოდ, შემდგომში შპს “ბლექ სი არენა ჯორჯია”-სთვის გადაცემის მიზნით, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 88 019კვმ და 61 807 კვმ არასაოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების, მასზედ განთავსებული შენობა-ნაგებობებისა და ბიოლოგიური აქტივობების შესახებ.

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი