2021 წლის საგაზაფხულო გაწვევა

საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 29  იანვრის   N39   ბრძანების შესაბამისად  დაიწყო სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა 2021 წლის საგაზაფხულო გაწვევა.

სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა 2021 წლის საგაზაფხულო გაწვევის პერიოდში გასაწვევ წვევამდელთა რაოდენობა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტისათვის განისაზღვრა  93 წვევამდელით.კერძოდ:

  1. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეიარაღებულ ძალებში – 20 წვევამდელი.
  2. საქართველოს თავდაცვის  სამინისტროს შეიარაღებულ ძალებში – 60 წვევამდელი.
  3. საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს შეიარაღებულ ძალებში-13 წვევამდელი.

მსგავსი სტატიები