2021 წლის საშემოდგომო გაწვევა

საქართველოს მთავრობის 2021  წლის 29 ივლისის  N375  ბრძანების შესაბამისად  დაიწყო სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა 2021  წლის საშემოდგომო გაწვევა.

სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა 2021 წლის საშემოდგომო გაწვევის პერიოდში გასაწვევ წვევამდელთა რაოდენობა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტისათვის განისაზღვრა  107 (ას შვიდი)  წვევამდელით.კერძოდ:

  1. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეიარაღებულ ძალებში – 10  წვევამდელი.
  2. საქართველოს თავდაცვის  სამინისტროს შეიარაღებულ ძალებში – 56  წვევამდელი.
  3. საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს შეიარაღებულ ძალებში- 31  წვევამდელი.

მსგავსი სტატიები