„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი-მოძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“

განკარგულება - საპრივატიზაციო ნუსხის პროექტი -2.do
ნუსხა 1 (1)

მსგავსი სტატიები

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი