„შემოქმედებითი ოზურგეთი“ 2024

ოზურგეთის მერია 2024 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ქვეპროგრამის – „შემოქმედებითი ოზურგეთის“ ფარგლებში, საპროექტო განცხადებების მიღებას იწყებს. პროგრამის…

მდ. ბახვისწყალზე ბახვი 2 ჰესის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებისა და 35 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანის პროექტის სკრინინგის ანგარიშის განცხადება

შ.პ.ს „ბახვი 2“-ის მიერ წარდგენილი – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მდ. ბახვისწყალზე ბახვი 2 ჰესის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებისა…

მდ. ბახვისწყალზე ბახვი 2 ჰესის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებისა და 35 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანის პროექტის სკრინინგის ანგარიშის განცხადება

შ.პ.ს „ბახვი 2“-ის მიერ წარდგენილი – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მდ. ბახვისწყალზე ბახვი 2 ჰესის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებისა…

შპს „სი-სი-ი-ეიჩ ჰაიდრო VI“-ის მიერ სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში წარდგენილი დამატებითი განცხადება

შპს „სი-სი-ი-ეიჩ ჰაიდრო VI“-მა სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში წარადგინა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ორჯაჭვიანი 110 კვ ძაბვის 3.4…

2024 წლის 19 აპრილის N208/ს ბრძანება

საქართველოს სახელმწიფოს ენერგეტიკული პოლიტიკისა და მისი დანართის – ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული ინტეგრირებული გეგმის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი…

შ.პ.ს „პარვუს როშკას“ მიერ წარდგენილი – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. დვაბზუში სასარგებლო წიაღისეულის გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის ანგარიშის განცხადება

სსიპ „გარემოს ეროვნულ სააგენტოში“ გზშ-ის პროცედურის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით შ.პ.ს „პარვუს როშკას“ მიერ წარდგენილი –…

2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების პრეზენტაცია

 

საპროექტო განაცხადის ფორმა

ოზურგეთის მერიამ „სოციალური მიზნის მქონე პროექტების თანადაფინანსების პროგრამის“ ფარგლებში საპროექტო განაცხადების მიღება დაიწყო. პროგრამის მიზანი ადგილობრივი…

ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის საჯარო განხილვა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის საჯარო განხილვას იწყებს! 11 აპრილი 11:00 საათი –…

2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების მოქალაქის გზამკვლევი

 

საქართველოს სახელმწიფო ენერგეტიკული პოლიტიკისა და მისი დანართის ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული ინტეგრირებული გეგმის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ანგარიშის შესახებ დამატებითი განცხადება

2024 წლის 22 მარტს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ სსიპ „გარემოს ეროვნულ სააგენტოში“ წარადგინა საქართველოს სახელმწიფო…

სსიპ „გარემოს ეროვნული სააგენტოს“ 2024 წლის 26 მარტის N21/3113 წერილი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მდ. ბახვისწყალზე შ.პ.ს „ბახვი 2“-ის „ბახვი 2 ჰესის“ და 35 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის…