ევროპის საბჭოსა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს შორის გასაფორმებული საგრანტო ხელშეკრულების შეთანხმების შესახებ

განკარგულების პროექტი -ხელშეკრულებაზე ხელმოწერის თ

 

დანართი

 

 

მსგავსი სტატიები