აგრარულ საკითხთა და ქონების მართვის კომისიის სხდომა

ოზურგეთის საკრებულოს “აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების” კომისიამ ერთ საკითხზე იმსჯელა.
“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა” – ის განკარგულების პროექტია, რომლის საკრებულოს სხდომაზე განხილვა-დამტკიცება, კომისიამ მიზანშეწონილად მიიჩნია.
საკრებულოს წევრების შეკითხვებს მერიის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის წარმომადგნელები პასუხობდნენ.

მსგავსი სტატიები