საჯარო განხილვის შესახებ ინფორმაცია

„საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს“ მიერ 2023 წლის 20 ოქტომბერს სსიპ „გარემოს ეროვნულ სააგენტოში“ წარდგენილი –  საქართველოს სახელმწიფოს ენერგეტიკული პოლიტიკის, ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული ინტეგრირებული გეგმის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ანგარიშის შესახებ საჯარო განხილვის ინფორმაცია:

 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სა

 

საჯარო განხილვის შესახებ განცხადება

 

1208_ძირითადი დოკუმენტი

მსგავსი სტატიები