ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველოს“ თავმჯდომარის მარიკა ჩხიკვიშვილის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მივლინების შესახებ

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის – ნინო ჭანიშვილის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის ქეთევან ხომერიკის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის – ნინო ჭანიშვილის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ

დანართი:      

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სამდივნო განყოფილების მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის იურიდიულ საკითხებში ენვერ ჯაფარიძისათვის დროებით დამატებითი ფუნქციების დაკისრების თაობაზე

   

გენო ბაბილოძის ანაზღაურების გარეშე შვებულების შესახებ

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო განყოფილების მე-4 რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის კომპიუტერული უზრუნველყოფის საკითხებში ანა მახარაძისათვის დროებით დამატებითი ფუნქციების დაკისრების თაობაზე

   

ზაზა თავაძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საინფორმაციო-ანალიტიკური და ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების მე-4 რანგის მე-2 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის (ვებ-გვერდის ადმინისტრირებისა და ინფორმაციის მართვის საკითხებში) თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

   

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი