ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო განყოფილების მე-2 რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის თანამდებობებზე ნინო აბაშიძის დანიშვნის შესახებ

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო განყოფილების უფროსის – II რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის ნათელა ლომჯარიას თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის მოადგილის II რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე ნათელა ლომჯარიას დანიშვნის შესახებ

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის დავით დარჩიასა და საკრებულოს აპარატის უფროსის ნანა თავდუმაძის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მივლინების შესახებ

   

ანა მუკბანიანის ანაზღაურებადი შვებულების შესახებ

გენო ბაბილოძის ანაზღაურების გარეშე შვებულების შესახებ

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველოს“თავმჯდომარის მარიკა ჩხიკვიშვილის მივლინების შესახებ

ნინო ერქომაიშვილის ანაზღაურებადი შვებულების შესახებ

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით–ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარის ბექა თოიძის მივლინების შესახებ

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ

დანართი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველოს“ თავმჯდომარის მარიკა ჩხიკვიშვილის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მივლინების შესახებ

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი