ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის ადამიანური რესურსების პოლიტიკისა და პროცედურების გზამკვლევის დამტკიცების შესახებ

ბრძანება

დანართი:

1._ადამიანური_გზამკვლევი

 

1.1_დანართი_და_ფორმა

 

1.2_დანართი_2._სამუშაოს_აღწერილობის_ფორმა

 

1.3_1_დანართი_3შეფასების_ფორმა_(ვარიანტი_1)

 

1.3_დანართი_3._კანდიდატის_შეფასების_ფორმა_(ვარიანტი_2)

 

1.4_დანართი_4_საქმიანობის_წლიური_შეფასების_ფორმა

 

1.5_დანართი_5_პროფესიული_განვითარების_წლიური_გეგმა

 

1.6_დანართი_6_HR_საჭიროებათა_ნუსხა_და_ბიუჯეტი

 

1.7_დანართი_7_ინდივიდუალური_განვითარების_გეგმა

 

 

 

მსგავსი სტატიები