2023 წლის 26 ივლისის №356/ს ბრძანება

„სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ 220 კვ. „პალიასტომი 1“-ის შეჭრის 220/110/35 კვ. ქ/ს „ოზურგეთში“, 110 კვ. ორჯაჭვა „ოზურგეთი-ზოტიჰესის“ ელექტროგადამცემი ხაზების გაყვანისა და ქვესადგური „ოზურგეთის“ განთავსების ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ“ 2023 წლის 26 ივლისის №356/ს ბრძანებ

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი-ელექტროგადამცემი ხაზის გა

 

437_გამცილებელი წერილი სსე

 

437_სკრინინგის გადაწყვეტილება სს საქართველოს სახელ

მსგავსი სტატიები