წერილობითი შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენა 10 იანვრის ჩათვლით იქნება შესაძლებელი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ორჯაჭვიანი 110 კვ. ძაბვის 3,4 კმ. სიგრძის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადების შესახებ დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენა სსიპ „გარემოს ეროვნულ სააგენტოში“ მითითებული ვადის (2024 წლის 5 იანვრის ჩათვლით) ნაცვლად 2024 წლის 10 იანვრის ჩათვლით იქნება შესაძლებელი.

 

შპს სი-სი-ი-ეიჩ ჰაიდრო VI-შენიშვნების წარმოდგენის ვადების ცვლილების შესახებ

მსგავსი სტატიები