საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების თაობაზე

საკრებულოს_მოწონებაზე_დანართი_N11 დანართი

დანართი:

საკრებულოს_მოწონებაზე_დანართი_N11_მზა_პროექტები_26,03,2024

 

 

 

 

მსგავსი სტატიები