საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების თაობაზე

საკრებულოს_მოწონებაზე_დანართი_N12_დანართი

დანართი:

საკრებულოს_მოწონებაზე_დანართი_N12_მზა_პროექტები_05,04,2024

 

 

 

მსგავსი სტატიები