გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა 100 %-იანი გრანტის მიმღები სტუდენტების საყურადღებოდ!!!

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი მე-5 წელია ახორციელებს  წარმატებულ აბიტურიენტთა პროგრამას, რომელიც 100 % გრანტის მფლობელ ახალგაზრდებს და აღმზრდელ სკოლებს აჯილდოვებს.

წელს, ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგებით 100 %-იანი გრანტის მფლობელ სტუდენტებს მუნიციპალიტეტი საჩუქრად  3 000 ლარს, ხოლო მათ აღმზრდელ სკოლებს 1000 ლარს გადასცემს.

ამისათვის სტუდენტებმა მიმდინარე წლის 16 სექტემბრიდან – 16 ოქტომბრამდე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარმოადგინონ:

1.განცხადება; 2. უნივერსიტეტიდან სტუდენტის ჩარიცხვისა და 100%-იანი გრანტის მიღების შესახებ ცნობა; 3. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 4. ანგარიშის ნომერი; 5. არასრულწლოვნის შემთხვევაში მშობლის საბანკო რეკვიზიტი და დაბადების მოწმობა.

0

მსგავსი სტატიები

გაავრცელეთ საჭირო და საინტერესო ინფორმაცია

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი