ცხემლისხიდის, დვაბზუსა და მშვიდობაურის წყლის სისტემის მშენებლობაზე ტენდერი გამოცხადდა

გამოცხადდა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფლების ცხემლისხიდის, დვაბზუსა და მშვიდობაურის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტირება-მშენებლობის შესყიდვის ელექტრონული ტენდერი!

• პროექტის სავარაუდო ღირებულება 12 153 115 ლარს შეადგენს.

• მშენებლობა ხორციელდება საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის დაკვეთით.

• შესასრულებელი დეტალური პროექტის ტექნიკური კომპონენტები მოიცავს შემდეგს:

• წყალმომარაგების ქსელების, მაგისტრალების, სათავე ნაგებობების, სატუმბო სადგურის, რეზერვუარის, სადაწნეო კოშკის, სახლის დაერთებების, კორპუსების შიდა
გაყვანილობის, მოსახლეობის ინდივიდუალური გამრიცხველიანების მოწყობას.

შესყიდვის გამოცხადების თარიღია 2020 წლის 27 ოქტომბერი, დასრულების – მიმდინარე წლის 27 ნოემბერი.

#გურია #ოზურგეთი2020 #წყალმომარაგება #ცხემლისხიდი #დვაბზუ #მშვიდობაური

მსგავსი სტატიები