ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 2023 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების მიერ კვირაში ერთხელ მოქალაქეთა მიღების გრაფიკის დამტკიცების შესახებ

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ თვეში ერთხელ ამომრჩეველთა მიღების გრაფიკის დამტკიცების შესახებ

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ სამ თვეში ერთხელ თვითმმართველი ერთეულის მოსახლეობასთან შეხვედრის გრაფიკის დამტკიცების შესახებ

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების მიერ კვირაში ერთხელ მოქალაქეთა მიღების გრაფიკის დამტკიცების შესახებ

   

ანა მუკბანიანის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო განყოფილების, მე-4 რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის (კომპიუტერული უზრუნველყოფის საკითხებში) თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

   

ანა მუკბანიანის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სამდივნო განყოფილების მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის (ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში) თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ

   

ცირა მდინარაძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სამდივნო განყოფილების მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის (სამართლებრივი უზრუნველყოფის საკითხებში) თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

   

ენვერ ჯაფარიძისათვის მოხელის კლასის მინიჭებისა და საკლასო დანამატის განსაზღვრის შესახებ

   

ზაზა თავაძისათვის მოხელის კლასის მინიჭებისა და საკლასო დანამატის განსაზღვრის შესახებ

   

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი