ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კონჭკათში მდებარე N13 ქუჩისათვის ,,რამიკო აროშიძის“ სახელის მინიჭების შესახებ

განკარგულება_29

დანართი:

მსგავსი სტატიები