ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით–ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის დასკვნა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით–ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის დასკვნა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ” ქართული ოცნებადემოკრატიული საქართველო”

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 2021 წლის საბიუჯეტო განაცხადის პროექტზე

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით–ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის,აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსთა საკითხების კომისიების ერთობლივი დასკვნა

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2021 ბიუჯეტის პროექტის განხილვის შესახებ

   

სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის დასკვნა

 

აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის დასკვნა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის დასკვნა

 

სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის დასკვნა

 

სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის დასკვნა

 

სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის და აგრარულ საკითხთა და ქონების მართვის, ბუნებრივი რესურსების საკითხთაკომისიების ერთობლივი სხდომის დასკვნა