განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის დასკვნა

 

სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიისა და აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის ერთობლივი სხდომის დასკვნა

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის კომისიის დასკვნა

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის დასკვნა

 

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის დასკვნა

 

სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის დასკვნა