ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის ოქმი

biuro_oqmi_2022_17 0108

 

 

მსგავსი სტატიები