ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მიზნის მქონე პროექტების თანადაფინანსების პროგრამის განხორციელების შესახებ

dad_2022_30 0709

დანართი:

დადგენილება 30-ის დანართი 1
დადგენილება 30-ის დანართი 2
დადგენილება 30-ის დანართი 3

მსგავსი სტატიები