ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ

gan_2022_61 2312

დანართი:

განკარგულება 61-ის დანართი

 

 

მსგავსი სტატიები