ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ

დადგენილების პროექტი - სოციალურის გაც-გასწორებული

 

 

მსგავსი სტატიები