ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარის – ბექა თოიძის 2022 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიში

ბექა თოიძე კომისიის ანგარიში

 

 

მსგავსი სტატიები