სკოპინგის განცხადება – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, შ.პ.ს ,,სი-სი-ი-ეიჩ ჰაიდრო VI-ის“ 110 კვ ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანა

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 35 კილოვოლტი ან მეტი ძაბვის მიწისზედა ან/და მიწისქვეშა ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანა;

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,სი-სი-ი-ეიჩ ჰაიდრო VI“;

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი;

წარმოდგენილ სკოპინგის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს 2023 წლის 30 მარტის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6 ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge (გთხოვთ, შენიშვნის/მოსაზრების ელ.ფოსტაზე გამოგზავნისას  მიუთითოთ  შემდეგი ადრესატი:  სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს).

 

წერილი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს (ბახვის ეგხ)

 

განცხადება

 

საჯარო განხილვისთვის

 

სკოპინგის ანგარიში

მსგავსი სტატიები