საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხადაჭერის პროგრამის ფარგლებში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში დასაფინანსებელი პროექტების დამტკიცების შესახებ

„სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში 2023 წელ
განკარგულების პროექტი სოფლის პროექტები

 

 

მსგავსი სტატიები