ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის „მდგრადი ენერგეტიკისა და კლიმატის სამოქმედო გეგმის“ დამტკიცების შესახებ

2.1_განკარგულების_პროექტი

 

 

მსგავსი სტატიები