ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარის პაატა კიღურაძის 2023 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიში

პაატა კიღურაძის 2023 წლის ანგარიში

 

 

მსგავსი სტატიები