ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის წინამდებარე ანგარიში მოიცავს პერიოდს 2023 წლის 01 იანვრიდან – 2024 წლის 01 იანვრამდე

ბექა თოიძის ანგარიში

მსგავსი სტატიები