ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება 15

დანართი:

განკარგულება_15-ის_დანართი

 

 

მსგავსი სტატიები