სსიპ „გარემოს ეროვნული სააგენტოს“ 2024 წლის 26 მარტის N21/3113 წერილი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მდ. ბახვისწყალზე შ.პ.ს „ბახვი 2“-ის „ბახვი 2 ჰესის“ და 35 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების შესახებ სსიპ „გარემოს ეროვნული სააგენტოს“ 2024 წლის 26 მარტის N21/3113 წერილი:

 

ხარვეზის წერილი შპს ბახვი 2-ის მიერ ჰესის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება

 

762_ხარვეზის წერილი

მსგავსი სტატიები