„საქართველოს გოეთეს ინსტიტუტსა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს შორის გასაფორმებელი საგრანტო ხელშეკრულების შეთანხმების შესახებ“ – პროექტზე

დასკვნა საგრ.ხელშ

 

 

მსგავსი სტატიები