2024 წლის I კვარტლის (01.01.2024 – 01.04.2024) მონაცემებს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებიდან შემოსულობების შესახებ

2024_წლის_I_კვარტალი_შესრულება_პრიორიტეტების_მიხედვით

დანართი:

მარტის თვე

მსგავსი სტატიები