ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები 2017 წლის II კვარტალი

ტექ.მომსახურება1

 

 

მსგავსი სტატიები