ოზურგეთის მერის, კონსტანტინე შარაშენიძის 2020 წელს განხორციელებული საქმიანობის ანგარიში – ვიდეო პრეზენტაცია

მსგავსი სტატიები