სკრინინგის განცხადება – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, შპს “უნივერსალ ენერჯი ქორფორეიშნ”-ის “ნატანები 3 ჰესის” ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება (ფუჭი ქანების სანაყაროს ადგილმდებარეობის ცვლილება)

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: “ნატანები 3 ჰესის” ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება (ფუჭი ქანების სანაყაროს ადგილმდებარეობის ცვლილება)
დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს “უნივერსალ ენერჯი ქორფორეიშნ”
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 24 ნოემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

იხილეთ მიმაგრებული ფაილები:

სკრინინგის განცხადება

სკრინინგის განცხადება

 

სკრინინგის ანგარიში

სკრინინგის ანგარიში

 

დანართი

დანართი

 

მსგავსი სტატიები