2024 წლის 19 აპრილის N208/ს ბრძანება

საქართველოს სახელმწიფოს ენერგეტიკული პოლიტიკისა და მისი დანართის – ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული ინტეგრირებული გეგმის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი…

შ.პ.ს „პარვუს როშკას“ მიერ წარდგენილი – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. დვაბზუში სასარგებლო წიაღისეულის გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის ანგარიშის განცხადება

სსიპ „გარემოს ეროვნულ სააგენტოში“ გზშ-ის პროცედურის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით შ.პ.ს „პარვუს როშკას“ მიერ წარდგენილი –…

საქართველოს სახელმწიფო ენერგეტიკული პოლიტიკისა და მისი დანართის ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული ინტეგრირებული გეგმის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ანგარიშის შესახებ დამატებითი განცხადება

2024 წლის 22 მარტს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ სსიპ „გარემოს ეროვნულ სააგენტოში“ წარადგინა საქართველოს სახელმწიფო…

სსიპ „გარემოს ეროვნული სააგენტოს“ 2024 წლის 26 მარტის N21/3113 წერილი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მდ. ბახვისწყალზე შ.პ.ს „ბახვი 2“-ის „ბახვი 2 ჰესის“ და 35 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის…

სსიპ „გარემოს ეროვნული სააგენტოს“ 2024 წლის 1 მარტის N21/2215 წერილი

საქართველოს სახელმწიფო ენერგეტიკული პოლიტიკისა და მისი დანართის ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული ინტეგრირებული გეგმის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების…

შ.პ.ს ბახვი 2-ის მიერ ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება

სსიპ „გარემოს ეროვნულ სააგენტოში“ გზშ-ის პროცედურის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით შ.პ.ს „ბახვი 2“-ის მიერ წარდგენილი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში…

განცხადება და თანდართული დოკუმენტაცია – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სანაპიროს ქუჩის, მდინარე ბჟუჟზე საყრდენი კედლის მოწყობის შესახებ

სსიპ „გარემოს ეროვნულ სააგენტოში“ გზშ-ის პროცედურის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ წარდგენილი – ქალაქ…

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ორჯაჭვიანი 110 კვ ძაბვის 3.4 კმ სიგრძის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის შესახებ

შპს „სი-სი-ი-ეიჩ ჰაიდრო VI-ის“ მიერ წარდგენილი – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ორჯაჭვიანი 110 კვ ძაბვის 3.4 კმ სიგრძის…

წერილობითი შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენა 10 იანვრის ჩათვლით იქნება შესაძლებელი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ორჯაჭვიანი 110 კვ. ძაბვის 3,4 კმ. სიგრძის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის…

სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ აჭარის ფილიალის მაღალი ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზებისა და ქვესადგურების ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებაზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ აჭარის ფილიალის მაღალი ძაბვის (35კვტ და მეტი) საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზებისა და…

შ.პ.ს „პარვუს ბასრას“ 35 კვ ძაბვის „ბასრას“ მიწისზედა ელექტროგადამცემი ხაზის მოწყობასა და ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში შ.პ.ს „პარვუს ბასრას“ 35 კვ ძაბვის „ბასრას“ მიწისზედა ელექტროგადამცემი ხაზის მოწყობასა და ექსპლუატაციაზე სკრინინგის…

შ.პ.ს „პარვუს ბასრა“ – საკაბელო ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანის სკრინინგის ანგარიშის განცხადება

სსიპ „გარემოს ეროვნულ სააგენტოში“ გზშ-ის პროცედურის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით, შ.პ.ს „პარვუს ბასრას“ მიერ წარდგენილი ოზურგეთის…