ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის მიერ 2020 წლის 1 იანვრიდან 2020 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიში

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარის ანგარიში – 2019 წელი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცთ-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარის ანგარიში – 2019 წელი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის თავმჯდომარის ანგარიში – 2019 წელი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის ანგარიში – 2019 წელი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის ანგარიში – 2019 წელი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის ანგარიში – 2017 წელი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის მიერ 2016 წლში გაწეული მუშაობის შესახებ

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის- საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის ლელა საჯაიას ა ნ გ ა რ ი შ ი 2016 წლის იანვრიდან დღემდე განხორციელებული საქმიანობის შესახებ

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო- საბიუჯეტო კომისიის 2016 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიში

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით -ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის მიერ 2016 წელში გაწეული საქმიანობის ანგარიში

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის გაწეული მუშაობის ანგარიში

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი