ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის ანგარიში – 2019 წელი

safinanso21022020

მსგავსი სტატიები