სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა – 2022 წლის შეხვედრების გრაფიკი

„სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში ოზურგეთში მოსახლეობასთან შეხვედრები იწყება საკონსულტაციო შეხვედრები მუნიციპალიტეტში მიმდინარე წლის 30 მარტიდან –…

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №654 საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის პროცედურებისა და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ

  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №654 საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის…

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შესახებ ინფორმაცია

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 2022 წელი

საქართველოს მთავრობის განკარგულება №277 საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №277 საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის…

სოფელ შრომაში ახალი სტადიონი შენდება

შრომის ცენტრში, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, სტადიონის მშენებლობა მიმდინარეობს.              …

2020 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული საერთო კრებების მონაცემები – სოფლების მიხედვით

საპროექტო წინადადებების ფორმა

  ფაილის გადმოწერა: WORD – ფორმატში    

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის სახელმძღვანელო

  ფაილის გადმოწერა: WORD – ფორმატში    

სოფლის კრების სხდომების ოქმები – 2020 წელი

   

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით საპროექტო წინადადებების შერჩევის მიზნით გასამართი საერთო კრებების და მოსახლეობასთან კონსულტაციების გრაფიკი 2021

     

სოფლის კრების სხდომების ოქმები – 2019 წელი

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 2019 წელს განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების ნუსხა (პრიორიტეტები შეირჩა ანკეტირების გზით ადგილობრივი მოსახლეობის გამოკითხვის საფუძველზე )

     

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი