„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

dad_2021_17 2812

დანართი:

დადგენილება 17-ის დანართი

მსგავსი სტატიები